Inne 3/5
72 Hak gięty 73 Automat z rolką M
 
74 Bolec h20-h50 75 Łącznik
 
76 Zawias korytkowy 77 Zaczep amerykanki uniw.- p/l
br/>